O volonterstvu

Što je volontiranje?

Volontiranje je dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje.

Dugotrajno volontiranje je ono koje volonter obavlja redovito i kontinuirano, na tjednoj osnovi u razdoblju od najmanje tri mjeseca bez prekida.

Kratkotrajno volontiranje je ono koje volonter obavlja jednokratno ili povremeno u vremenski ograničenom trajanju.

Volontiranje u kriznim situacijama je volontiranje koje volonter obavlja u situacijama koje nalažu hitnost i u izvanrednim društvenim situacijama.

Tko je volonter?

Volonter je pojedinac koji dobrovoljno ulaže svoje vrijeme, trud, znanje i vještine u pružanje usluga za dobrobit druge osobe i društva u cjelini, bez potraživanja materijalne i financijske dobiti.

Zakon o volonterstvu (NN 22/13) volonterom smatra “fizičku osobu koja volontira u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, sukladno važećim nacionalnim i međunarodnim propisima”, a maloljetna volonterka ili volonter je “osoba mlađa od 18 godina koja volontira u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu”.

Koja su prava i obaveze volontera?

Prava i obaveze volontera najčešće su definirane pravilnikom o radu s volonterima koji donosi svaki organizator volontiranja zasebno, no postoje i neka opća prava i obaveze koje imaju osobe koje se odluče volontirati (kliknite opšrnije za detalje).

Etički kodeks volontera donosi skup vrijednosti, načela i standarda kojima se usmjerava proces organiziranog uključivanja volontera u aktivnosti za opću dobrobit. 

Neka od prava koje svaki volonter ima su:
– pravo na pisanu potvrdu o volontiranju,
– pravo na sklapanje ugovora o volontiranju u pisanom obliku, ako to zatraži,
– pravo na stručnu pomoć i podršku tijekom volontiranja,
– pravo na upoznavanje s uvjetima volontiranja, aktivnostima koje će obavljati, uslugama koje će pružati,
– pravo na zaštitu privatnosti i osobnih podataka,
– pravo na stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija kroz volontiranje.

Obveze volontera su:
– volontirati u skladu sa stručnim propisima i etičkim pravilima,
– čuvati poslovnu ili profesionalnu tajnu i povjerljive i osobne podatke,
– odbiti volontiranje koje je suprotno propisima,
– poštivati integritet, misiju, ciljeve i vrijednosti organizatora volontiranja,
– surađivati s drugim volonterima i zaposlenicima organizatora volontiranja.

Za znatiželjne možete pročitati više na: Zakon o volonterstvu i Etički kodeks volontera.

Zašto volontirati?

Iako volonterski rad nije plaćen nikakvim materijalnim dobrom, zadovoljstvo koje se dobije kada osoba kojoj je pružena pomoć zahvalno uzvrati osmijeh, zagrljaj ili toplu riječ, neprocjenjivo je. Osim što svojim radom volonteri pomažu drugima, oni istovremeno i rade na sebi produbljujući ematiju i učvršćujući vlastito samopouzdanje. Vrlo bitna je i činjenica da mladi volonteri kroz volonterske akcije upoznaju veliki broj ljudi sličnih interesa. Često poznanstva sklopljna u volonterskim akcijama prerastu u prijateljstva.

Naime, dobrobiti volontiranja za mlade su mnogobrojne:
– mladi razvijaju samopoštovanje
– uče se novim vještinama
– povećavaju mogućnost za zapošljavanjem
– preuzimaju odgovornost
– uče se ophođenju s osobama s posebnim potrebama
– razvijaju humanost i empatiju prema drugima
– kvalitetno provode svoje slobodno vrijeme
– postaju socijalno osjetljivi građani
– šire pozitivnu sliku o sebi u društvu

Postoji i veliki broj ljudi u potrebi koji željno iščekuju mlade volontere koji im vraćaju nadu i osmijeh na lice.

Želite li i vi volontirati?

Ako želite volontirati ili saznati više o mogućnostima volontiranje, slobodno nam se obratite putem e-maila.