Korisni dokumenti

Na ovoj stranici možete preuzeti različite dokumente i primjere obrazaca koji vam mogu koristiti u kvalitetnom vođenju volontera. Za više informacija o popunjavanju obrazaca i/ili tumačenju vaših obaveza i odredbi iz Zakona o volonterstvu, obratite nam se e-mailom.

Ugovor o volontiranju

Ugovor o volontiranju sklapaju volonter i organizator volontiranja kako bi regulirali međusobna prava i obveze te druge bitne činjenice svojeg odnosa. Sklapa se na početku volonterskog angažmana, a moguće ga je sklopiti u usmenom i pisanom obliku. Obveza sklapanja ugovora u pisanom obliku regulirana je člankom 26., a bitni sastojci ugovora člankom 27. Zakona o volonterstvu.

Potvrda o volontiranju

Po završetku volonterskog angažmana obveza organizatora volontiranja je izdati volonteru/ki potvrdu o volontiranju. Ona služi kao dokaz o volonterskom angažmanu te kao spomenar na volonterske aktivnosti koje je volonter/ka obavljao/la za dobrobit zajednice. Podatke koje potvrda treba sadržavati regulirani su člankom 34. Zakona o volonterstvu. Umjesto izdavanja zasebne potvrde o volontiranju, organizator volontiranja može volonterski angažman volontera ili volonterke upisati i u njegovu/njezinu volontersku knjižicu. Volonterska knjižica omogućuje dokumentiranje većeg broja volonterskih iskustava ostvarenih kod različitih organizatora volontiranja.

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje je alat za sve osobe koje dugoročno volontiraju, odnosno volontiraju redovito i kontinuirano, na tjednoj osnovi, u razdoblju od najmanje tri mjeseca. Njome se potvrđuje sudjelovanje volontera/ke i opisuju se njegove/njezine aktivnosti/zadatci kao i što je volonter/ka naučio/la ili razvio/la tijekom volontiranja, koristeći kao okvir ključne kompetencije cjeloživotnog učenja. Potvrdu nije moguće izdati retrogradno, već je prilikom dogovaranja dugotrajnog volonterskog angažmana s volonterom/kom potrebno dogovoriti hoće li mu/joj se po završetku angažmana izdati potvrda i u koju svrhu.

Obrazac Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje možete preuzeti OVDJE.

Također, Potvrdu je moguće popunjavati i online putem web stranice: https://kompetencije.hcrv.hr/.

Evidencija volonterskih sati

Svi organizatori volontiranja dužni su voditi evidenciju volonterskih sati svakog volontera na temelju koje izdaju potvrdu o volontiranju i potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje.

Također, svi organizatori volontiranja dužni su podnijeti godišnje izvješće o organiziranom volontiranju nadležnom Ministarstvu. Aplikacija za podnošenje izvješća nalazi se na linku: http://volonteri.mdomsp.hr/.