Žene volontiranjem pokreću promjenu u društvu

  • Post author:
  • Post category:Novosti

“Tko će naći ženu vrsnu? Više vrijedi ona nego biserje.” Izr 31, 10

Svake godine 8. ožujka slavi se Međunarodni dan žena diljem svijeta. Međunarodni dan žena je važan dan koji obilježavamo kako bi se istaknula borba za ravnopravnost spolova, podigli svijest o važnosti doprinosa žena u društvu te potaknulo zajedničko djelovanje za postizanje jednakih prava i mogućnosti za sve.

Vjerujemo kako su žene promjena koja pokreće svijet.

Ako niste znali, žene više teže usavršavanjima i dodatnim tečajevima. 56,7% studenata čine žene. Također, svaki sedmi hrvatski vojnik je žena.

Ali, postoje i one malo poraznije statistike. Istraživanja su utvrdila da žene u Hrvatskoj imaju minimalno 11,2% manju plaću od muškaraca. Također, 52,6% tvrtki nema ni jednu ženu u upravljačkim tijelima. Najporaznija činjenica je ta što žene moraju imati završeno visoko obrazovanje da bi zaslužile svoju poziciju u upravi ili nadzornom odboru tvrtke, dok muškarci istu obavljaju sa srednjoškolskim obrazovanjem.

No, ono što je itekako vidljivo je da žene više volontiraju. Volontiranje je važno jer doprinosi razvoju društva, podizanju svijesti o društvenim problemima te pruža priliku za stjecanje novih vještina i iskustava. Također, volontiranje može biti i način za osnaživanje žena, posebice onih koje se nalaze u nepovoljnom položaju.

Kroz 2022. godinu, Volonterski centar mladih SKAC_ST imao je 796 volontera koji su ostvarili 28260,5 volonterskih sati. Od toga je 232 muškarca i 564 žene. Također i kad je u pitanju dugotrajno volontiranje, kroz cijelu godinu, više je žena na mjestu volontera. Od 273 najaktivnija volontera u 2022. godini njih 153 su žene.

Statistika pokazuje da žene češće volontiraju od muškaraca u svim dobnim skupinama i različitim područjima djelovanja.

Prema istraživanju “Volontiranje u Hrvatskoj” iz 2020. godine, 31,4% žena volontira, dok je udio muškaraca koji volontiraju nešto manji, 27,3%.

Žene volontiranjem pokreću promjenu u društvu, a u nastavku ćemo razmotriti neke od načina na koje se to događa:

  1. Žene su više uključene u područja skrbi o drugima.
  2. Žene su angažirane u humanitarnim organizacijama.
  3. Žene se uključuju u lokalnu politiku i zajednice.
  4. Žene su aktivne u zaštiti okoliša.
  5. Žene se uključuju u borbu protiv diskriminacije i nejednakosti.

Žene su često aktivne u područjima koja su tradicionalno smatrana “ženskim”, poput skrbi o djeci i starijim osobama, pomoći osobama s invaliditetom, volontiranju u humanitarnim organizacijama, organiziranju kulturnih događaja, edukaciji i sl. Međutim, žene se sve više uključuju i u druge područja, poput sporta, tehnologije i znanosti.

I za kraj, ovim putem, svim ženama čestitamo njihov dan! Nastavite biti dobra promjena našeg društva.