“Zajedno do uspjeha!” u borbi protiv diskriminacije

Kako smo još uvijek bili pod dojmom filmske večeri odlučili smo diskutirati o filmu kojeg smo gledali na prošlom susretu. Ako nas niste pratili riječ je o filmu “Čudo u ćeliji broj 7.”.

U sklopu projekta “Zajedno do uspjeha!” s korisnicima Dječjeg doma Maestral Split komentirali smo cijeli film, a najviše smo se zadržali kod pitanja: „Treba li ukinuti smrtnu kaznu?“. Navedeno pitanje pokrenulo je pravu malu raspravu te su svi počeli iznositi svoje mišljenje. Uvažili smo svačije mišljenja, ali smo se na kraju svi složili da svatko ima pravo na život. Svi imaju pravo da se promjene te zaslužuju drugu priliku. Shvatili smo kako nije poanta osobe kažnjavati za njihove postupke već im ponuditi pomoć da se promjene i svojim primjerom potaknu i druge na promjenu. Vjerujemo kako će se tek tada zli činovi smanjiti u značajnoj mjeri.

Drugi dio susreta odlučili smo nastaviti u sličnom tonu. Organizirali smo malu debatu. Kako je susret bio uoči Međunarodnog dana žena, tema debate je bila :„Biti žena je teže nego biti muškarac“. Već na sami spomen teme s muške strane sudionika dolazili su argumenti zašto to nije tako.

Ipak, sudionike smo podijelili u dvije grupe, afirmacijsku i negacijsku. Neki od argumenata afirmacijske grupe bili su:

  • „Ženi je teže dobiti posao zbog mogućnosti trudnoće.“
  • „Žene rađaju djecu i više se brinu o djeci.” 
  • „Žene prema statistici imaju niže plaće od muškaraca.“
  • „U društvu ima više nasilja nad ženama i djecom.“
  • „Žena, uz plaćeni posao, obavljaju i više kućanskih poslova.“ 

Negacijska grupa je pak govorila kako je teže biti muškarac jer oni odrađuju teže fizičke poslove, moraju odlaziti u vojsku u slučaju rata, imaju slabiji organizam od žena i slično tome.

Stvorila se prava mala rasprava s puno argumenata i silnom željom da se iznese vlastito mišljenje. Naravno, nije došlo do nikakve svađe već do puno smijeha i zabave. To nam najbolje opisuju komentari korisnika i volontera koje vam donosimo u nastavku.  

„Svidjela mi se debatna večer. Tema je bila aktualna i vrijedna rasprave. Sudionici su bili zainteresirani i rado su se uključivali u raspravu sa svojim argumentima.“

„Večer mi se jako svidjela. Tema debate je bila jako zanimljiva. Zanimljivo je čuti i više različitih mišljenja.“

Nadamo se da ćemo do kraja našeg projekta uspjeti organizirati još barem jednu debatu, ali zasigurno je da ćemo i dalje nastaviti zajedno do uspjeha!

Projekt sufinancira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.