PRAVA I OBVEZE VOLONTERA

Volontiranje, posebno ono dugoročno, kao i svaki drugi rad, sa sobom nosi određena prava i obveze.
U Republici Hrvatskoj volonterizam je uređen Zakonom o volonterstvu i Etičkim kodeksom volontera kojim su definirani prava i obveze volontera, kao i organizatora volontera.

Neka od prava koje svaki volonter ima su:
– pravo na pisanu potvrdu o volontiranju,
– pravo na sklapanje ugovora o volontiranju u pisanom obliku, ako to zatraži,
– pravo na stručnu pomoć i podršku tijekom volontiranja,
– pravo na upoznavanje s uvjetima volontiranja, aktivnostima koje će obavljati, uslugama koje će pružati,
– pravo na zaštitu privatnosti i osobnih podataka,
– pravo na stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija kroz volontiranje.

Obveze volontera su:
– volontirati u skladu sa stručnim propisima i etičkim pravilima,
– čuvati poslovnu ili profesionalnu tajnu i povjerljive i osobne podatke,
– odbiti volontiranje koje je suprotno propisima,
– poštivati integritet, misiju, ciljeve i vrijednosti organizatora volontiranja,
– surađivati s drugim volonterima i zaposlenicima organizatora volontiranja.

Za znatiželjne možete pročitati više na: Zakon o volonterstvu i Etički kodeks volontera.