Međunarodni dan sestrinstva

  • Post author:
  • Post category:Novosti

“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu.”

                                                                                                                  Florence Nightingale

12. svibnja u svijetu se obilježava Međunarodni dan sestrinstva kao spomen na datum rođenja začetnice modernog sestrinstva bolničarke Florence Nightingale koja je polovicom 19. stoljeća inicirala ulazak profesionalno obrazovanih žena u zdravstvenu njegu bolesnika.

Zdravlje je ljudsko pravo prema kojem svi imaju pravo na jednako dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, naročito kad im je to najpotrebnije. Medicinske sestre i medicinski tehničari svakako su oni koji prema svojoj ulozi i mogućnostima radnom svakodnevicom to uvijek nastoje pružiti.

Jedinstvena uloga medicinske sestre je pomagati pojedincu, bolesnom ili zdravom u obavljanju onih aktivnosti koje pridonose zdravlju ili oporavku (ili mirnoj smrti), a koje bi pojedinac obavljao samostalno kada bi imao potrebnu snagu, volju ili znanje.

Sestra mora biti emocionalno zrela i stabilna osoba kako bi mogla razumjeti i nositi se s ljudskim patnjama, hitnim stanjima, zdravstvenim problemima i etičkim dilemama.

Također, mora biti sposobna razumjeti pacijentovo osjećanje, ponašanja u određenoj situaciji, mora biti brižna, spremna prihvatiti odgovornost, raditi samostalno ali i timski.

Medicinske sestre svoj posao rade s puno ljubavi kako bi što bolje pomogle ljudima i pridonijele njihovu ozdravljenju.

Biti medicinska sestra je jedinstven poziv koji traži ono najljepše u ljudskom biću, a to je čovječnost i predanost pozivu

Ovaj dan posebno je važan u doba pandemije koronavirusa u kojem su zdravstveni djelatnici na prvoj crti obrane. Borba s pandemijom dokazala nm je svima da su medicinske sestre kao ljudski resurs jedan od najvažnijih nositelja zdravstvenog sustava bez kojih sustav ovih dana uistinu ne bi mogao funkcionirati.

Svim medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima sretan Međunarodni dan sestrinstva – medicinskih sestara i medicinskih tehničara!