Međunarodni dan ljudskih prava

  • Post author:
  • Post category:Novosti

Međunarodni se dan ljudskih prava obilježava svake godine 10. prosinca, na dan kada je 1948. godine Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila Opću deklaraciju o ljudskim pravima. Deklaracijom se pozivaju svi narodi na priznanje urođenog dostojanstva te jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske obitelji kao temelja slobode, pravde i mira u svijetu. Tada je prvi put u povijesti čovječanstva priznato pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost bez ikakvih razlika.

Deklaracija predstavlja opći standard za sve ljude i narode, naglašavajući da svaki pojedinac i svaki član društva treba nastojati kroz poučavanje i obrazovanje promicati poštovanje ovih prava i sloboda te naprednim nacionalnim i međunarodnim mjerama osigurati djelotvorno priznavanje i poštovanje ovih općih prava.

Nakon usvajanja Opće deklaracije o ljudskim pravima, članovi UN-a su razvili dva međunarodna sporazuma o građanskim i političkim pravima, ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, a među mnogim zemljama u svijetu i Republika Hrvatska je supotpisnica Deklaracije.

Svake godine, povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, podsjeti se na jedno od osnovnih čovjekovih prava. Tako je ova godine tema Jednakost – smanjenje nejednakosti i unapređivanje ljudskih prava.

Također se povodom Međunarodnog dana ljudskih prava održava svečana dodjela Nobelove nagrade za mir. Dobitnici Nobelove nagrade za mir za 2021. godinu su filipinsko-američka novinarka Marija Resa i ruski novinar Dmitrij Muratov za „hrabru borbu” za obranu slobode izražavanja na Filipinima i u Rusiji

Čestitamo svakomu čovjeku koji svojim životom, radom i djelovanjem dokazuje da poštuje Deklaracijom priznata prava svih ljudi. Čestitamo svima koji svakodnevno pridonose očuvanju ljudskih prava.