Svjetski dan kulturne raznolikosti

  • Post author:
  • Post category:Novosti

„Nije naš cilj, da postanemo kao drugi; potrebno nam je da se međusobno razlikujemo, da se naučimo vidjeti drugačije ljude oko sebe i da ih poštujemo zbog toga što jesu.“

  • Hernmann Hesse                                               

Svjetski dan kulturne raznolikosti proglašen je 21. svibnja 2002. godine.

Često čujemo da na svijetu ne postoje dvije iste osobe, ali ponekad nismo svjesni značenja te rečenice pa čak nismo ni spremni prihvatiti osobe različite od nas. Podizanje svijesti o dijalogu među kulturama te svijesti o društvu koje se sastoji od pojedinaca, ciljevi su kojima treba svakodnevno težiti.

Suradnja, otvorenost i spremnost za uvažavanje ljudi stranih kultura, ključne su odlike koje treba posjedovati u modernom svijetu kojega stvaramo.

Donošenjem Univerzalne deklaracije UNESCO-a o kulturnoj raznolikosti, države svijeta kulturnu raznolikost priznale su kao zajedničku baštinu čovječanstva.

Svrha joj  je produbljivanje razumijevanja i promicanje svijesti o važnom odnosu kulture i razvoja te važnosti dijaloga između kultura. Sve kulture i civilizacije doprinose bogatstvu čovječanstva. Kulturna raznolikost je snaga razvoja temeljenog na toleranciji, međusobnom poštivanju, razumijevanju i prihvaćanju.

Kultura je cjelokupno društveno naslijeđe neke grupe ljudi – naučeni obrasci mišljenja, osjećaji i zajedničko djelovanja grupe, zajednice ili društva. Obuhvaća način na koji živimo, naš opći sustav vrijednosti, tradicije, umjetnosti i vjerovanja.

Kulturna raznolikost predstavlja simbol nastojanja da se poticanjem razvoja raznolikih svjetskih kultura spriječi unificirani razvoj svijeta. Ona predstavlja polaznu točku za suživot i uključenje svih ljudi te je osnova za život u multikulturalnom svijetu. Važan je čimbenik razvoja, a njezino je poštivanje ujedno i poštivanje ljudskih prava.

U modernom svijetu nerijetko susrećemo pojam kulturne raznolikosti kao opravdanje sukoba. Zbog toga u razvoju međukulturalnog dijaloga najvažniju promjenu moramo učiniti sami, te naučiti cijeniti stranu kulturu, a pritom ne zaboraviti vlastitu.

Obilježavanje ovog dana daje nam priliku proširiti spoznaje o vrijednosti kulturnih različitosti i potiče nas na život u duhu mira, dijaloga i otvorenosti.